Hotline : 0936750345

Địa chỉ : Thôn 7 - Thủy Sơn - Thủy Nguyên - Hải Phòng

Cửa hàng thời Trang Unisex

Địa chỉ Thủy Nguyên Hải Phòng

Cửa hàng thời Trang Unisex - Xưởng Giá Sốc
Địa chỉ: Phố Mới, Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Hotline : 0936750345
Email: xuonggiasoc@gmail.com
Website: https://xuonggiasoc.com